Beslisnota brief reactie 2e vervolganalyse CBS UHP KOT

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota brief reactie 2e vervolganalyse CBS UHP KOT (PDF | 2 pagina's | 145 kB)