Kamerbrief over actualisatie CBS analyse uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de tweede vervolganalyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van het aantal uithuisplaatsingen bij gezinnen in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over actualisatie CBS analyse uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (PDF | 2 pagina's | 166 kB)