Beslisnota over kamerbrief met stand van zaken werkagenda strafrechtketen LVB proof en evaluatie SCIL

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota over kamerbrief met stand van zaken werkagenda strafrechtketen LVB proof en evaluatie SCIL (PDF | 2 pagina's | 71 kB)