Kamerbrief over stand van zaken werkagenda strafrechtketen LVB proof en evaluatie SCIL

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over over de uitvoering van de werkagenda 'Strafrechtketen LVB-proof'.  Deze heeft als doel de recidive en het slachtofferschap bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te verminderen of voorkomen. Daarnaast gaat hij in op de evaluatie van het screeningsinstrument SCIL voor de kinderbescherming en de jeugdstrafrechtketen. Het evaluatierapport stuurt hij mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over stand van zaken werkagenda strafrechtketen LVB proof en evaluatie SCIL (PDF | 4 pagina's | 196 kB)