Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting (PDF | 3 pagina's | 133 kB)