Kamerbrief over voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van tijdelijke huisvesting, zoals flexwoningen.