Financiële Herplaatsingsgarantie flexwoningen Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid

Toetsingskader Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting.

Financiële Herplaatsingsgarantie flexwoningen Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid (PDF | 10 pagina's | 220 kB)