Beslisnota bij Kamerbrief over Ministeriële regeling vermogenstoetsuitzonderingen per 1 januari 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Ministeriële regeling vermogenstoetsuitzonderingen per 1 januari 2024