Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voortgangsrapportage naar aanleiding van rapport Venetiëcommissie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voortgangsrapportage naar aanleiding van rapport Venetiëcommissie