Beslisnota bij beantwoording vragen over de Natuurherstelverordening

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording vragen over de Natuurherstelverordening