Beantwoording vragen over de Natuurherstelverordening

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) beantwoordt vragen over de Natuurherstelverordening. De vragen zijn gesteld tijdens het schriftelijk overleg van 15 december 2023, door de VVD, NSC, D66, BBB, PvdD, SGP en de CU-fracties van de Tweede Kamer.

Beantwoording vragen over de Natuurherstelverordening