Beslisnota bij Antwoorden vragen so JBZ Raad op 4 en 5 maart

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden vragen so JBZ Raad op 4 en 5 maart