Beslisnota bij Kamerbrief over herijking sturing funderend onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over herijking sturing funderend onderwijs