Kamerbrief over herijking sturing funderend onderwijs

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de herijking van de sturing in het funderend onderwijs (basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs). Zij bespreekt enkele scenario's, de huidige problemen met de sturing en de bekostiging.

Kamerbrief over herijking sturing funderend onderwijs