Beslisnota bij Hoofdlijnenbrief herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Hoofdlijnenbrief herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen