Ontwerpbesluit aanpassing eisen coffeeshophouders en telers experiment gesloten coffeeshopketen

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanpassing en verduidelijking van enkele eisen voor coffeeshophouders en aangewezen telers.

Ontwerpbesluit aanpassing eisen coffeeshophouders en telers experiment gesloten coffeeshopketen (PDF | 4 pagina's | 92 kB)