Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit aanpassing eisen coffeeshophouders en telers experiment gesloten coffeeshopketen

Minister De Jonge (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) sturen de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanpassing en verduidelijking van enkele eisen voor coffeeshophouders en aangewezen telers. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit aanpassing eisen coffeeshophouders en telers experiment gesloten coffeeshopketen (PDF | 1 pagina | 86 kB)