Advies naar aanleiding van OMT-Z nertsen en SARS-CoV-2

Het Outbreak Management Team Zoönose (OMT-Z) brengt advies uit over de voortgaande transmissie van het coronavirus SARS-CoV-2 bij nertsen en de potentiële gevolgen voor de volksgezondheid.