Duiding en standpunt naar aanleiding van evaluatierapport CoronaMelder

De Taskforce Gedragswetenschappen, de Taskforce Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 en de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 reageren op het evaluatierapport over het gebruik van de CoronaMelder-app.