AFschrift brief Reactie op motie onderzoek naar het effect van Chemours op de gezondheid


Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reageert op de vraag van staatssecretaris Heijnen (IenW) naar hun kijk op een onderzoek naar het effect van Chemours op de gezondheid van omwonenden en werknemers.