Kamerbrief over invulling van enkele moties en toezeggingen op het gebied van PFAS

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen  (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de invulling van enkele moties en toezeggingen over PFAS. Zij sturen het rapport 'Inventarisatie vergunde PFAS-emissies in Nederland' mee met de Kamerbrief.

Het gaat om:

  • de motie van de motie van het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) over gezondheidsonderzoek in de regio van het bedrijf Chemours;
  • de motie van het Tweede Kamerlid Haverkort (VVD) over inventarisatie van de meest relevante PFAS lozingen;
  • PFAS-lozingen en de drinkwaterrichtwaarde;
  • de motie 'Nul uit de pijp bij Chemours' van het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD);
  • opzet en voortgang van hetonderzoeksprogramma PFAS.