Extra aandacht nodig voor ICT in de jeugdzorg

Informatie- en communicatietechnologie wordt ook in de jeugdhulp steeds belangrijker. Voorbeelden van ICT in de jeugdhulp zijn elektronische cliëntendossiers, elektronische gegevensuitwisseling, het gebruik van apps en sociale media, monitoring van cliënten op afstand, toezichthoudende domotica (bewegingssensoren, camera’s en personenalarmering) en virtual reality.

Extra aandacht nodig voor ICT in de jeugdzorg (PDF | 4 pagina's | 741 kB)