Aanvullende aanwijzing maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 7 augustus 2020

Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's met een aanvulling per 7 augustus 2020 op de verschillende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De aanvulling heeft betrekking op introductie-activiteiten voor studenten (mbo, ho en wo) en eet- en drinkgelegenheden. Op basis van deze opdrachten stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

Aanvullende aanwijzing maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 7 augustus 2020 (PDF | 2 pagina's | 462 kB)