Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal

De overheid wil nationaal en internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. De overheidsplannen hiervoor staan in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal.

Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal (PDF | 16 pagina's | 53 kB)

Doel Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal

De internationale biodiversiteitafspraken van het Biodiversiteitsverdrag (CBD) bepalen voor een groot deel de Uitvoeringsagenda. Doel is om in uiterlijk 2020 veerkrachtige ecosystemen en ecosysteemdiensten te hebben. Deze moeten bijdragen aan biodiversiteit, water- en voedselzekerheid, armoedebestrijding en welzijn. Het advies ‘Groene Groei’ van de Taskforce Biodiversiteit en natuurlijke Hulpbronnen' is ook meegenomen in de agenda.

Actiepunten Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal

In de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal staan de actiepunten die moeten bijdragen aan behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Dit zijn:

 1. Meer hout uit duurzaam beheerde bossen op de Nederlandse markt;
 2. Ketenpartijen bij elkaar brengen via Ronde Tafel Duurzaam Hout;
 3. Eerlijke afspraken over gebruik van plantgenetisch materiaal;
 4. Duurzame productie van biomassa voor elektriciteit en warmte; 
 5. Natuur beschermen op landschapsniveau in productiegebieden van agrogrondstoffen;
 6. Beter beschermen van Caribisch koraal;
 7. Beschermd gebied maken van Sargassozee;
 8. Plastics in zee aanpakken;
 9. Herstellen gedegradeerde ecosystemen in het mariene milieu;
 10. Gewasbeschermingsmiddelen de natuur minder laten belasten;
 11. Herstellen gedegradeerde ecosystemen op het land;
 12. Biodiversiteit en voedselproductie in balans brengen;
 13. Maken van een digitale atlas van onze ecosysteemdiensten;
 14. De economische waarde van ecosysteemdiensten inzichtelijk maken door TEEB-studies;
 15. Natuurlijk kapitaal en economie in de statistieken;
 16. Nederlands bedrijfsleven schat het Natuurlijk Kapitaal op waarde.