Kamerbrief Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies 'Discriminatie werkt niet!'

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ‘Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie’ aan.

Kamerbrief Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies 'Discriminatie werkt niet!' ( PDF | 20 pagina's | 335 kB)