Kamerbrief over resultaten doorlichting Nederlands onderwijsstelsel

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over het resultaat van een grote internationale en onafhankelijke doorlichting van het Nederlands onderwijsstelsel door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Kamerbrief over resultaten doorlichting Nederlands onderwijsstelsel (PDF | 8 | 204 KB)