Kamerbrief over stand van zaken COVID-19

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken met betrekking tot de uitbraak van COVID-19. Hij schrijft de brief mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de minister voor Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kamerbrief over stand van zaken COVID-19 (PDF | 38 pagina's | 930 kB)