Kamerbrief uitvoering moties nertsenhouderij

Ministers De Jonge en Schouten melden de Eerste Kamer hoe zij omgaan met de motie-Geurts-Bromet en de motie-Ouwehand-Ploumen, die beide door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De moties gaan over een stopregeling voor de nertsenhouderij en een verbod op het beroepsmatig fokken van dieren die bevattelijk zijn voor het coronavirus.