Education at a Glance 2020 The Netherlands

Het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bevat internationale vergelijkingen op het terrein van onderwijs. Dit onderdeel gaat over het onderwijs in Nederland.

Education at a Glance 2020 The Netherlands (PDF | 12 pagina's | 898 kB)