Kamerbrief reactie op voorstel gecoördineerde aanpak COVID-19-maatregelen

Minister Blok deelt de reactie van het kabinet op het voorstel van de Europese Commissie voor een meer gecoördineerde aanpak van de beperkingen van het vrij verkeer binnen de Europese Unie tegen de COVID-19 pandemie.

Kamerbrief reactie op voorstel gecoördineerde aanpak COVID-19-maatregelen (PDF | 4 pagina's | 261 kB)