Nader Rapport Voorstel van wet Wet transparantie maatschappelijke organisaties

Minister Dekker stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties naar de Koning en de Tweede Kamer.

Nader Rapport Voorstel van wet Wet transparantie maatschappelijke organisaties (PDF | 12 pagina's | 213 kB)

Bijlagen