Nader Rapport Voorstel van wet Wet transparantie maatschappelijke organisaties

Minister Dekker stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties naar de Koning en de Tweede Kamer.

Bijlagen