Aanbiedingsbrief bij 2e incidentele suppletoire begroting OCW 2021 vanwege extra apparaten voor onderwijs op afstand door COVID-19

De ministers Van Engelshoven en Slob sturen de 2e suppletoire (aanvullende) begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 naar de Tweede Kamer. Dit vanwege beschikbaarstelling van extra apparatuur voor onderwijs op afstand in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De apparatuur voor onderwijs op afstand is nodig vanwege de crisis rondom het coronavirus.

Aanbiedingsbrief bij 2e incidentele suppletoire begroting OCW 2021 vanwege extra apparaten voor onderwijs op afstand door COVID-19 (PDF | 1 pagina | 163 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.