Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting OCW 2021 vanwege extra apparaten voor onderwijs op afstand door COVID-19

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 vanwege beschikbaarstelling van extra apparatuur voor onderwijs op afstand in het basis- en voortgezet onderwijs. De apparatuur voor onderwijs op afstand is nodig vanwege de crisis rondom het coronavirus.

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.