Nationaal Programma Onderwijs steunprogramma voor herstel en perspectief

Het Nationaal Programma Onderwijs is een steunprogramma in verband met de coronacrisis voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs.

Nationaal Programma Onderwijs steunprogramma voor herstel en perspectief (PDF | 26 pagina's | 568 kB)