Kamerbrief over maaregelen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen voor loopbaanoriëntatie  en –begeleiding (LOB) voor jongeren in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs.