9e incidentele suppletoire begroting 2021 OCW

Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 (9e incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19).

9e incidentele suppletoire begroting 2021 OCW (PDF | 3 pagina's | 130 kB)