Aanbiedingsbrief bij 2e incidentele suppletoire begroting BZK 2021 vanwege extra testvoorziening coronavirus in Nederlandse regio's Duitse grens

Minister Ollongren biedt de 2e incidentele suppletoire (aanvullende) begroting aan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het jaar 2021. Dit vanwege de inrichting van een extra testvoorziening voor een periode van 8 weken in Nederlandse regio's die grenzen aan Duitsland.

Aanbiedingsbrief bij 2e incidentele suppletoire begroting BZK 2021 vanwege extra testvoorziening coronavirus in Nederlandse regio's Duitse grens (PDF | 1 pagina | 55 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.