Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting BZK 2021 vanwege extra testvoorziening coronavirus in Nederlandse regio's Duitse grens

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het jaar 2021 vanwege de inrichting van een extra testvoorziening voor een periode van 8 weken in Nederlandse regio's die grenzen aan Duitsland.

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting BZK 2021 vanwege extra testvoorziening coronavirus in Nederlandse regio's Duitse grens (PDF | 6 pagina's | 235 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.