Bijlage 2 Bestuurlijke afspraak NPO

Bijlage bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De bijlage richt zich op de verdeling van middelen in de bekostiging van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho).

Bijlage  2 Bestuurlijke  afspraak  NPO (PDF | 1 pagina | 184 kB)