Beantwoording vragen over het bericht dat Rusland en China twijfel zaaien over Europese vaccins

Minister Kaag (BZ) beantwoordt vragen over het bericht dat Rusland en China twijfel zaaien over Europese vaccins. De vragen zijn gesteld door n de leden Paternotte en Sjoerdsma (beiden D66).