Kamerbrief bij rapport stikstofdepositie en kwaliteit habitattypen

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over het rapport 'Relaties tussen de hoeveelheid stikstofdepositie en de kwaliteit van habitattypen'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief bij rapport stikstofdepositie en kwaliteit habitattypen (PDF | 2 pagina's | 131 kB)