Relaties tussen de hoeveelheid stikstofdepositie en de kwaliteit van habitattypen

Onderzoek naar hoe groot het schadelijke effect is bij een beperkte en bij een grote overschrijding van het kritische niveau waarboven schade aan de natuur kan optreden door stikstofdepositie.

Relaties tussen de hoeveelheid stikstofdepositie en de kwaliteit van habitattypen (PDF | 156 pagina's | 10,5 MB)