Antwoorden Feitelijke vragenlijst 9e incidentele suppletoire begroting inzake zelftesten mbo en ho

Minister Slob en minister Van Engelshoven (beiden OCW) beantwoorden de feitelijke vragen over extra middelen voor zelftesten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho) in verband met COVID-19. Zij kregen deze vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

Antwoorden Feitelijke vragenlijst 9e incidentele suppletoire begroting inzake zelftesten mbo en ho (PDF | 4 pagina's | 309 kB)