Kamerbrief bij rapport beperking risico's zoönosen

Minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) en minister Schouten (LNV) geven een eerste reactie op het rapport 'Zoönosen in het vizier'. Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren naar mensen kunnen worden overgedragen.

Kamerbrief bij rapport beperking risico's zoönosen (PDF | 7 pagina's | 455 kB)