Zoönosen in het vizier

Rapport van de expertgroep zoönosen met aanbevelingen om de risico's op toekomstige zoönotische uitbraken te verkleinen. Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren naar mensen kunnen worden overgedragen.

Zoönosen in het vizier (PDF | 167 pagina's | 3,4 MB)