Inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur

In deze visie zet minister Schouten (LNV) uiteen welke kansen en risico's er zijn, en aan welke randvoorwaarden op hoofdlijnen moet worden voldaan om digitalisering in te kunnen zetten voor de maatschappelijke opgaven in landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

Inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur (PDF | 20 pagina's | 1,1 mB)