Kamerbrief over voortgang herijking herstel Toeslagen

De staatssecretarissen Van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane) en Wiersma (SZW) en de ministers De Jonge (VWS), Ollongren (BZK) en Dekker (Rechtsbescherming) sturen de tussentijdse voortgang herijking herstel Toeslagen naar de Tweede Kamer.

Kamerbrief over voortgang herijking herstel Toeslagen (PDF | 4 pagina's | 381 kB)