Kamerbrief over voortgang herijking herstel Toeslagen

De staatssecretarissen Van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane) en Wiersma (SZW) en de ministers De Jonge (VWS), Ollongren (BZK) en Dekker (Rechtsbescherming) sturen de tussentijdse voortgang herijking herstel Toeslagen naar de Tweede Kamer.