Kamerbrief over planning en opzet beleidsdoorlichting Artikel 32 begroting JenV

Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de opzet en planning van de beleidsdoorlichting van artikel 32 van de begroting van Justitie en Veiligheid (JenV) over de periode 2016 tot en met 2020. De beleidsdoorlichting richt zich op rechtspraak en rechtsbijstand. Bij de Kamerbrief zit een lijst van onderzoeken waar de beleidsdoorlichting gebruik van zal maken.