Antwoorden op Kamervragen over de publicatie van de juridische definitie van ecocide

Minister Knapen (BZK), minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Grapperhaus (JenV) beantwoorden vragen van de leden van Raan en Teunissen (beide PvdD) over de publicatie van de juridische definitie van ecocide door een internationaal panel van experts.