Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging Wet publieke gezondheid

Minister De Jonge (VWS) biedt de nota naar aanleiding van het verslag aan bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) vanwege aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen.